In de loop der jaren zijn er veel verschillende projecten uitgevoerd bij veel verschillende bedrijven in diverse branches. Onderstaand een kleine bloemlezing om een indruk te geven.

 • opzetten van geïntegreerde kwaliteits-, milieu- en arbozorgsystemen voor o.a. autoschadeherstelbedrijven, schilders, verfgrossiers, een ROC, afvalinzameling, recycling, rioolreiniging, handel- en transportbedrijven, enz. enz.
 • uitvoeren van certificatie-audits voor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, VCA en VCU voor Lloyd's Register
 • mede-auteur van de Gids Bedrijfshulpverlening (Kluwer)
 • meldingen doen voor het Activiteitenbesluit (alle branches), maatwerkvoorschriften aanvragen en/of milieuvergunningen voor opslag van gevaarlijke stoffen
 • beoordeling van / advies over nieuwbouw- en verbouwplannen op brandveiligheid (compartimentering, vluchtwegen, middelen en voorzieningen)
 • > 20 jaar mede-beheren van het managementsysteem van een internationale handelsorganisatie met eigen productiefaciliteiten
 • sinds 2016 als extern preventieadviseur lid van de interne dienst voor een Belgische vestiging van een multinational
 • uitvoeren van warmtestralingsberekeningen bij brand voor een pallethandel
 • uitvoeren van bodemrisicoanalyses
 • onderzoek naar en advies over inzet van energiebesparende technieken voor processen en faciliteiten
 • opstellen van explosieveiligheidsdocument afvalwatervergistingsinstallatie alsmede toetsen explosieveiligheidsdocument biogasfabriek

LRQA recognized consultant      ISO logo     NRB     PGS logo