COBRA Management levert u een gevarieerd aanbod van producten en diensten met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving, certificeringstrajecten, opleiding en training en managementondersteuning. Hoewel veel werkzaamheden te maken hebben met certificeringen, wordt een compleet scala aan diensten waarbij veiligheid, milieu, brandveiligheid en procesverbetering de uitgangspunten zijn.

Het uitgangspunt bij alle activiteiten is het beoogd effect. Pragmatisme en duidelijkheid zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Complexe vraagstukken worden snel tot "hapklare brokken" verwerkt, zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.

Ook bij het maken van de afspraken rond de dienstverlening spelen deze zaken een belangrijke rol. Het streven daarbij is het bereiken van een vertrouwensrelatie, waarbij langdurig samenwerken belangrijker is dan snel gewin. Wij nodigen u graag uit om hiervoor vrijblijvend kennis te maken.

 • opslag gevaarlijke stoffen volgens PGS 15
 • cursussen Basisveiligheid en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA
 • cursus interne auditing
 • risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E
 • bedrijfsnoodplan / BHV-plan
 • milieuvergunningen en -meldingen
 • gebruiksvergunningen
 • bodemrisico analyses volgens de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming)
 • pragmatisch meten van geluid en energie (lichtmetingen, metingen individuele elektriciteitsverbruikers, lekdetectie perslucht en koelruimte, warmteverliezen zoeken)
 • auditen: zowel interne audits ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA en OHSAS 18001 als extern voor Lloyd's Regisgter
 • kwaliteitssystemen ISO 9001 en als basis voor CE-markering
 • milieuzorgsystemen ISO 14001 en EMAS
 • arbo- & veiligheidssystemen ISO 45001 VCA en OHSAS 18001
 • enz.

Waar de efficiëntie dat vraagt of als aanvulling op de eigen producten en diensten, kan een beroep gedaan worden op een uitgebreid netwerk van deskundige personen en bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn:

 • akoestische bureaus
 • bodemonderzoek
 • laboratoria voor milieuanalyses
 • leveranciers van veiligheidsmiddelen en PBM's
 • (gecertificeerde) veiligheidskundigen
 • auditoren