Interne auditor - Basistraining en voortgezette training

Vaak worden interne audits uitgevoerd omdat het moet, waarbij de controle 'of we wel doen wat er is opgeschreven' voorop staat. Een interne audit kan echter veel meer zijn, namelijk een instrument om managementvraagstukken te onderzoeken (hoe kan het dat ...?) en om sterktes en zwaktes te bepalen. In de basisopleiding wordt hiervoor de fundering gelegd. De voortgezette training richt zich op het verbeteren van zowel de effectiviteit als de efficiëntie van de audits.

Vorm

Zowel de basistraining als de voortgezette training worden verzorgd in de vorm van een workshop. Bij de basistraining is het aantal oefeningen nog beperkt, er is ook noodzaak om kennis en begrip over te brengen. De voortgezette training bestaat vrijwel volledig uit oefeningen, discussies en terugkoppeling op eigen ervaringen.
Voor beiden geldt:

  • er wordt wel aandacht gegeven aan de normeisen over interne audits, maar niet aan overige normeisen ISO 9001, 14001, 45001 of andere
  • de aangeleerde werkwijze is in lijn met de ISO 19011, de 'auditnorm'
  • deelnemers ontvangen een certificaat van deelname
  • bij de basistraining ontvangt men een syllabus met (achtergrond)informatie, bij de voortgezette training worden losse handouts verstrekt

Doelgroep en voorkennis

Voor beide trainingen zijn in principe geen voorkennis vereist of andere beperkingen. Iedereen kan deelnemen,maar het is vooral zinvol voor bedrijven die een (al dan niet gecertificeerd) managementsysteem hebben. Het is niet speciaal gericht op kwaliteitsfunctionarissen of managers, het is vaak wel handig als men een breder inzicht heeft in de processen van de eigen organisatie. De belangrijkste voorwaarden voor deelname (en succesvol auditor worden) zijn:

  • nieuwsgierig
  • logisch en analytisch denken
  • durven te twijfelen

Inhoud basistraining

Uitgelegd wordt wat de achtergrond is van het auditen, wat de doelen zijn en hoe audits kunnen worden gepland, uitgevoerd en beheerd. Daarbij worden voorbeelden en oefeningen gebruikt welke gericht zijn op kwaliteitszorg, arbo- en veiligheidszorg en op milieuzorg. Na afloop kan men met succes deelnemen aan interne audits.

Inhoud voortgezette training

Tijdens deze 'terugkomdag' wordt ingegaan op het verkrijgen van meerwaarde uit de audits. Deelname is pas zinvol nadat meerdere interne audits zijn uitgevoerd. Behalve het delen van ervaringen (met probleemoplossing) ligt de nadruk op het voorbereiden en uitvoeren van doelgerichte audits welke aansluiten bij de status van het managementsysteem en de organisatie (productbeheersing - procesbeheersing - systeembeheersing). Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Duur, indeling en kosten

Beide workshops bestaan uit 2 dagdelen elk, al dan niet aaneengesloten. Een workshop kost 395,- per persoon bij open inschrijving op de locatie Kaatsheuvel. Bij andere locaties in overleg / zie de cursuskalender.
Indien wenselijk, kan voor bedrijfsinterne trainingen een alternatieve indeling, inhoud en duur worden samengesteld op maat, met bijbehorende passende investering.